دسته: اقتصادی

0

رسانه های اصلی و نتایج انتخابات

نتایج اخیر انتخاباتی مانند انتخاب دونالد ترامپ در سال 2016 یا رای برگزیت در همان سال بسیاری از ما را شگفت زده کرد. بسیاری این نتایج را «اشتباه» می‌دانستند به این معنا که اطلاعات...

0

غرامت اجرایی مرتبط با عملکرد ESG

معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد شرکت مورد توجه روزافزونی قرار گرفته اند. این ستون از داده‌های مقطعی برای ارزیابی شیوع و تأثیر گنجاندن چنین معیارهایی در طرح‌های...