Category: فرهنگی

0

چگونه ترومای دوران کودکی در بزرگسالی ما را تحت تأثیر قرار می دهد

طبق تحقیقات، دو سوم از ما حداقل یک رویداد نامطلوب دوران کودکی را تجربه کرده‌ایم. آیا می دانستید که این موارد از آسیب های دوران کودکی همچنان بر ما به عنوان بزرگسالان تأثیر می...

0

چگونه می توانید به قرار ملاقات نزدیک شوید اگر برای قرار خیلی مشغول هستید

ایجاد تعادل بین شغل، زندگی اجتماعی، زمان باکیفیت با دوستان و خانواده، مراقبت از خود، سرگرمی ها و خواب کافی برای مشغول نگه داشتن هر کسی کافی است. اگر دوستیابی را به ترکیب اضافه...

0

یک کارآفرین سریالی چیست و چگونه چندین سرمایه گذاری را اداره کنیم

این سفر کارآفرینی سخت و دشوار است و اغلب طولانی تر از حد انتظار است. کلید تسلط بر این سفر، اتخاذ طرز فکر صحیح است، جایی که می‌توانیم ذخایر گسترده‌ای از پشتکار، ظرافت و...